Стручно усавршавање

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника 2018.

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у ОШ 2018.


„Превенцијом против насиља, организовањем интерактивних родитељских састанака“

Семинар је одржан 3. децембра 2016. године у Школи.
Аутори/реализатори: Нада Мандић, Мирјана Рудовић
 
 
Тематски родитељски састанак за родитеље ученика 4. разреда одржан је 9. 12. 2016.
Тема: „Улога менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној школи“.