Стручно усавршавање

„Превенцијом против насиља, организовањем интерактивних родитељских састанака“
Семинар је одржан 3. децембра 2016. године у Школи.
Аутори/реализатори: Нада Мандић, Мирјана Рудовић
Тематски родитељски састанак за родитеље ученика 4. разреда одржан је 9. 12. 2016.
Тема: „Улога менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној школи“.