ПОЧЕТНА

Обавештења и активности
за школску 2020/2021.

26. 09.2020. МПНТР Настава на даљину – сатница ТВ часова на РТС од 28.09. до 02.10. 2020

10. 10. 2020. МПНТР Настава на даљину – сатница ТВ часова на РТС од 12. 10. до 16. 10. 2020.

19.9.2020. МПНТР Настава на даљину – сатница ТВ часова на РТС од 21.09.-25.09. 2020

18.9.2020. Институт за јавно здравље Србије – ПРЕПОРУКЕ за превенцију COVID-19 у школској средини

13.09.2020. МПНТР Настава на даљину – сатница ТВ часова на РТС од 14.09.-18.09. 2020

06.09.2020.  МПНТР Настава на даљину – сатница ТВ часова на РТС од 07.09.-11.09. 2020

31.8.2020. МПНТР Настава на даљину – сатница ТВ часова на РТС од 01.09.-04.09. 2020

31.8.2020. Како приступити Гугл учионици – упутство за ученике

30.8.2020. Начин реализације образовно-васпитног рада у Школи од 01. 09. 2020. године

29.8.2020.  КОРОНА ВИРУС – основе, превенција и мере заштите

28.8.2020. МПНТР – Допис Директорима ОШ – слободне наставне активности

24.8.2020. ЗУОВ – План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, … или других ванредним ситуација и околности за ОШ

24.8.2020. МПНТР – Оперативно планирање и извештавање у вези са остваривањем Посебног програма о-в

24.8.2020. Прилог 1 Формат оперативног плана школе

24.8.2020. Прилог 2 Формат месечног извештаја о раду школе

19.8.2020. МПНТР – Предлози за организацију о-в рада у основној школи на основу Посебног програма о-в и Закључка Кризног штаба

17.8.2020. МПНТР – СТРУЧНО УПУТСТВО за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у шкј 2020-2021

12.8.2020. МПНТР – Организација и остваривање наставе у основним и средњим школама у школској 2020-2021.

12.8.2020. Прилог 1. Закључак Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19

12.8.2020. Прилог 2. Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

12.8.2020. Прилог 3. Стручно упутство за реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у шк 2020-2021

08.08.2020. МПНТР – ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

27.7.2020. ОШ 22.август – План примене мера за спречавање појаве и ширење болести COVID-19

10.7.2020. МПНТР – Формирање група за обавезне изборне предмете у ОШ шк 2020-2021