Образовни стандарди

Образовни стандарди за крај 1 циклуса – СРПСКИ језик

Образовни стандарди за крај 1 циклуса – МАТЕМАТИКА

Образовни стандарди за крај 1 циклуса – ПРИРОДА и ДРУШТВО

Образовни стандарди за крај обавезног образовања – СРПСКИ језик

Образовни стандарди за крај обавезног образовања – МАТЕМАТИКА

Образовни стандарди за крај обавезног образовања – МУЗИЧКА КУЛТУРА

Образовни стандарди за крај обавезног образовања – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Образовни стандарди за крај обавезног образовања – БИОЛОГИЈА

Образовни стандарди за крај обавезног образовања – ГЕОГРАФИЈА

Образовни стандарди за крај обавезног образовања – ИСТОРИЈА

Образовни стандарди за крај обавезног образовања – ФИЗИКА

Образовни стандарди за крај обавезног образовања – ХЕМИЈА

Образовни стандарди за крај обавезног образовања – ФИЗИЧКО васпитање

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања – СТРАНИ језик