Савет родитеља

ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Савет родитеља Школе у школској 2019/20. години

Пословник о раду Савета родитеља (март 2018.) – преузмите ОВДЕ

Закон о основном образовању и васпитању – преузмите ОВДЕ
(Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019 од 15.02.2019.)

Закон о основама система образовања и васпитања – преузмите ОВДЕ
(Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019 од 15.02.2019.)