Савет родитеља

Пословник о раду Савета родитеља (март 2018.)  преузмите ОВДЕ

Закон о основама система образовања и васпитања преузмите ОВДЕ
(Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019 од 15.02.2019.)