Савет родитеља

ПРАВИЛНИК о ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА у основном образовању и васпитању  (Сл. гласник РС, бр. 34-2019, 59-2020 и 81-2020)

09.06. 2020. Бесплатни уџбеници за школску 2020-2021. годину – Рок за пријаву 24. јун 2020. године

18. 05. 2020. Право на доделу бесплатних уџбенике за школску 2020-2021. годину

СПИСАК УЏБЕНИКА ОШ 22. АВГУСТ за школску 2020-2021. годину

 

ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Савет родитеља Школе у школској 2019/20. години

Пословник о раду Савета родитеља (март 2018.) – преузмите ОВДЕ

Закон о основном образовању и васпитању – преузмите ОВДЕ
(Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019 од 15.02.2019.)

Закон о основама система образовања и васпитања – преузмите ОВДЕ
(Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019 од 15.02.2019.)