Савет родитеља

Савет родитеља Школе у школској 2023-2024. години

05. 10. 2022. МПНТР – Од наредне школске године измењени уџбеници за биологију

04. 10. 2022. МПНТР – До 30. децембра изјашњавање осмака о избору предмета за трећи тест на завршном испиту

Савет родитеља Школе у школској 2022-2023. години

ПРАВИЛНИК о ближим условима за организовање, остваривање и праћење ИСХРАНЕ ученика у основној школи Сл. Гласник РС бр. 68-2018

ПРАВИЛНИК о ближим условима организовања Целодневне наставе и ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА Сл. Гласник РС бр. 77-2014

14. 09. 2021. Савет родитеља Школе у школској 2021-2022. години

01. 07. 2021. БОДОВИ И РАНГ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА НАКОН ЗАВРШНОГ ИСПИТА

17. 06. 2021. ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ – Водич за ученике и родитеље

08. 06. 2021. ПРАВИЛНИК о УПИСУ ученика у СРЕДЊУ ШКОЛУ – Сл. гласник РС бр 31-2021 и 46-2021

16. 04. 2021. СПИСАК УЏБЕНИКА ОШ 22. август за шк 2021-2022. годину

10. 03. 2021. Национална платформа „Чувам те“ за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, почиње са радом

08. 03. 2021. Фондација Алек Кавчић – Списак БЕСПЛАТНИХ уџбеника за све ученике за школску 2021-2022. годину

05. 02. 2021. Бесплатни уџбеници за школску 2021 – 2022. годину

14. 09. 2020.  Савет родитеља Школе у школској 2020-2021. години

08. 08 2020.  МПНТР – ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

Водич кроз САВЕТ РОДИТЕЉА – Брошура

НОВИ ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

НОВИ ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК о ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА у основном образовању и васпитању  (Сл. гласник РС, бр. 34-2019, 59-2020 и 81-2020)

09.06. 2020. Бесплатни уџбеници за школску 2020-2021. годину – Рок за пријаву 24. јун 2020. године

18. 05. 2020. Право на доделу бесплатних уџбенике за школску 2020-2021. годину

СПИСАК УЏБЕНИКА ОШ 22. АВГУСТ за школску 2020-2021. годину

 

ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Савет родитеља Школе у школској 2019/20. години

Пословник о раду Савета родитеља (март 2018.) – преузмите ОВДЕ

Закон о основном образовању и васпитању – преузмите ОВДЕ
(Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019 од 15.02.2019.)

Закон о основама система образовања и васпитања – преузмите ОВДЕ
(Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019 од 15.02.2019.)