Обавештења за родитеље

СПИСАК УЏБЕНИКА ОШ 22. АВГУСТ за школску 2020-2021. годину

ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

УЏБЕНИЦИ за шк. 2019-2020 Буковац овде

23.05.2019. – Нови Правилници за Вас и ученике

Правилник о упису ученика у средњу школу – Примена од шк. 2019/2020. овде

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у ОШ – Примена од шк. 2019-2020 овде

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању – Примена од шк. 2019-2020 овде