Акта Министарства

22. 06. 2020. МПНТР – Стручно упутство о формирању одељења у шк 2020-2021.

08. 06. 2020. МПНТР – Набавка бесплатних уџбеника за шк 2020-2021.

25. 05. 2020. Министарство – Стручно упутство за спровођење  Пробног завршног испита и ЗАВРШНОГ испита за школску 2019-2020. годину

21. 05. 2020. Додатно тумачење дописа у делу који се односи на оцењивање ученика и извођење закључне оцене

15. 05. 2020.  МПНТР – полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења

14. 05. 2020. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ОД 1. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

14.04.2020. – ИЗБОР УЏБЕНИКА за школску 2020-2021. – Акта Министарства Акт 06 04 2020 Допис за ОШ – избор уџбеника Министарство Акт 27 03 2020 Избор удзбеника за школску 2020/21 год Министарство Акт 09 03 2020 Избор уџбеника Допис директору основне школе 

13. 04. 2020. Министарство оцењивање – сугестије

03.04.2020. Вођење евиденције о напретку ученика у есДневнику

30. 03. 2020. МПНТР-Упис ученика у 1 разред преко портала еУправа

24.03. 2020. Mинистарство просвете – Обавештење за наставнике, родитеље и ученике 

17. 03. 2020. МИНИСТАРСТВО – Додатна упутства о учењу на даљину 

16. 03. 2020. године МИНИСТАРСТВО – обавештење за родитеље – настава на даљину

16. 03. 2020. године МИНИСТАРСТВО – учење на даљину

15. 03. 2020. године ВАНРЕДНО СТАЊЕ – обуставља се настава

ПРЕДЛОГ ПЛАНА НАДОКНАДЕ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕКИДА се образовно васпитни рад у нашој школи у периоду од 12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020. године услед регистровања интензитета вируса грипа изнад епидемијског прага

 

СТРУЧНО УПУТСТВО за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2019/2020. године од 19. августа 2019.

СТРУЧНО УПУТСТВО о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2019/2020. године од 28. јуна 2019.

KАТАЛОГ уџбеника за 2. и 6. разред ОШ – Примена од шк. 2019-2020. у наставку
KATAЛОГ уџбеника за 1. и 5. разред ОШ – Примена од шк. 2019-2020. у наставку

Бесплатни уџбеници за ученике ОШ – поступак за шк. 2018-2019. у наставку.
Избор уџбеника за шк0лску 2019-2020. Акт из 2019. у наставку
Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у ОШ-СШ за шк. 2018-2019. у наставку.
Препоруке за планирање образовно – васпитног рада у складу са новим програмима наставе и учења за ОШ 2018. у  наставку.
КАТАЛОГ уџбеника за 1. и 5. разред – Примена од шк. 2018-2019. у  наставку.
КАТАЛОГ уџбеника за ОШ одобрених за шк. 2016-2017. do 2018-2019. у наставку.