Акта Министарства

СТРУЧНО УПУТСТВО за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2019/2020. године од 19. августа 2019.

СТРУЧНО УПУТСТВО о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2019/2020. године од 28. јуна 2019.

KАТАЛОГ уџбеника за 2. и 6. разред ОШ – Примена од шк. 2019-2020. у наставку
KATAЛОГ уџбеника за 1. и 5. разред ОШ – Примена од шк. 2019-2020. у наставку

Бесплатни уџбеници за ученике ОШ – поступак за шк. 2018-2019. у наставку.
Избор уџбеника за шк0лску 2019-2020. Акт из 2019. у наставку
Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у ОШ-СШ за шк. 2018-2019. у наставку.
Препоруке за планирање образовно – васпитног рада у складу са новим програмима наставе и учења за ОШ 2018. у  наставку.
КАТАЛОГ уџбеника за 1. и 5. разред – Примена од шк. 2018-2019. у  наставку.
КАТАЛОГ уџбеника за ОШ одобрених за шк. 2016-2017. do 2018-2019. у наставку.