Дани отворених врата за родитеље

У школској 2018/19. година

 

 

 

 

I полугодиште II полугодиште
24-28. септембар 21-25. јануар
15-19. октобар 18-22. фебруар
12-16. новембар 11-15. март
10-14. децембар 15-18. април
20-24. мај
3-7.  јун