Календар школе

Календар рада за шк 2020-2021: 

 

Календар рада за шк 2019-2020: 

Правилник о Изменама и Допунама правилника о школском Календару сл. лис АПВ бр 30 из 2020 од 21.05. 2020

26. 05. 2020. Правилник о Изменама и Допунама правилника о школском календару за ОШ у АПВ

26.03.2020. Измена школског календара – без пролећног распуста у Војводини


– КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 – Правилник  овде
– КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 – Табеларни приказ овде
– Службени лист АПВ бр 25 из 2019 – КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 овде

 

Календар рада за шк 2018-2019: 
Школски календар – Табеларни део ОШ Војводине за шк. 2018/2019. овде
Правилник о школском календару за ОШ Војводине за шк. 2018/2019. овде