Календар школе

Календар рада за шк 2023-2024:

ИСПРАВКА ПРАВИЛНИКА О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ за ОШ на територији АПВ за школску 2023-2024. годину

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ за ОШ на територији АПВ за школску 2023-2024. годину

Календар рада за шк 2022-2023:

Правилник о ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ за ОШ на територији АПВ за школску 2022-2023. годину – Текстуални и табеларни део

Календар рада за шк 2021-2022:

11. 02. 2022. Правилник о ИЗМЕНИ и Допуни  Правилника о школском календару за шк. 2021-2022. текстуални и табеларни део

03. 11. 2021. Табеларни преглед – ИЗМЕНЕ и Допуне Правилника о школском календару за шк. 2021-2022.

03. 11. 2021. Правилник о ИЗМЕНИ и Допуни Правилника о школском календару за шк. 2021-2022.

07. 06. 2021. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА О-В РАДА ЗА ОШ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ ЗА ШК 2021-2022. годину

07. 06. 2021. ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОШ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. ГОДИНУ

Календар рада за шк 2020-2021:

23. 03. 2021. ИЗМЕНА Школског Календара за ОШ у АПВ – Пробни Завршни Испит – текст

23. 03. 2021. ИЗМЕНА Школског Календара за ОШ у АПВ – Пробни Завршни Испит – табела

07. 12. 2020. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА за ОШ у АПВ за шк. 2020-2021. годину – текст и табеларни приказ

06. 11. 2020. Измене Календара рада за шк 2020-2021 – Јесењи распуст

КАЛЕНДАР за ОШ АПВ шк 2020-2021 Табеларни приказ

КАЛЕНДАР за ОШ АПВ шк 2020-2021 Табеларни приказ Наставни дани

Правилник о Школском Календару за ОШ са седиштем на територији АПВ за шк 2020-2021 годину

 

Календар рада за шк 2019-2020: 

Правилник о Изменама и Допунама правилника о школском Календару сл. лис АПВ бр 30 из 2020 од 21.05. 2020

26. 05. 2020. Правилник о Изменама и Допунама правилника о школском календару за ОШ у АПВ

26.03.2020. Измена школског календара – без пролећног распуста у Војводини


– КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 – Правилник  овде
– КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 – Табеларни приказ овде
– Службени лист АПВ бр 25 из 2019 – КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 овде

 

Календар рада за шк 2018-2019: 
Школски календар – Табеларни део ОШ Војводине за шк. 2018/2019. овде
Правилник о школском календару за ОШ Војводине за шк. 2018/2019. овде