Обавештења за наставнике

1.7.2019. – Настава у школској 2019/2020. години реализоваће се према Плановима и Програмима прописаним у следећим ПРАВИЛНИЦИМА:

0 PLAN NASTAVE I UČENJA za šk 2019-2020 Bukovac
1 razred Program nastave i učenja
2 razred Program nastave i učenja
3 razred Program nastave i učenja
4 razred Program nastave i učenja
5 i 6 razred Program nastave i učenja
7 razred Program nastave i učenja
8 razred Program nastave i učenja

Календар рада за шк 2019-2020: 
– КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 – Правилник  овде
– КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 – Табеларни приказ овде
– Службени лист АПВ бр 25 из 2019 – КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 овде

03.06.2019. – НОВИ КАТАЛОЗИ за избор уџбеника у школској 2019-2020. godini:

KАТАЛОГ уџбеника за 2. и 6. разред ОШ – Примена од шк. 2019-2020.
KATAЛОГ уџбеника за 1. и 5. разред ОШ – Примена од шк. 2019-2020.

30.05.2019. – Нови Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе

Правилник Оснивање ОШ – Просветни гласник бр 5 из 2019,

20.05.2019. – Нови Правилници 

22 01 2019 – Избор уџбеника за шк. 2019-2020.

25 02 2019 – Нови Закони и Правилници

03 05 2019 – Нови Правилник о наставном плану и програму за 7. разред