ДОКУМЕНТИ

 

Календар рада школе за школску 2018/2019. годину

  • Закони
  • Правилници

 

Статут школе – преузмите ОВДЕ

Измена статута – преузмите ОВДЕ

Пословник о раду Савета родитеља – преузмите ОВДЕ

Правилник о организацији буџетског рачуноводства – преузмите ОВДЕ

Правилник о организацији и систематизацији послова у основној школи – преузмите ОВДЕ

Правилник о набавкама – преузмите ОВДЕ

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања – преузмите ОВДЕ

Правилник заштите од пожара – преузмите ОВДЕ

  • Акта Министарства
  • Школска документа
  • Школски извештаји