Школски извештаји

Школска 2020-2021. година

ИЗВЕШТАЈ о реализацији ГПРШ на крају полугодишта школске 2020-2021. године 

ИЗВЕШТАЈ о раду Директора на крају полугодишта школске 2020-2021. године 

ИЗВЕШТАЈ Тима за самовредновање на крају полугодишта школске 2020-2021. године

Школска 2019-2020. година

Школска 2018-2019. година