Школска документа

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за шк 2020-2021 АНЕКС VI

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за шк 2020-2021. годину АНЕКС V

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за школску 2020-2021. годину АНЕКС IV 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за школску 2020-2021. годину  AНЕКС III

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за школску 2020-2021. годину AНЕКС II

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за школску 2020-2021. годину АНЕКС I

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за школску 2020-2021. годину

РАЗВОЈНИ ПЛАН ОШ 22. август из Буковца за период од 2020 до 2023. године 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за 2018-2022. године АНЕКС II и ПРИЛОЗИ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за школску 2019-2020. годину

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за 2018-2022. годину АНЕКС I и ПРИЛОЗИ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за 2018-2022. годину