КОНТАКТ

Трг жртава геноцида 1, 21209 Буковац

Телефон: 021/825-274 – директор
Телефон: 021/826-020 – секретар
Телефакс: 021/826-020
ПИБ:102145057
МБ:08066698
Емаил:   osbukovac22avgust@mts.rs
Где се налазимо: