Закони

ЗАКОН о безбедности и здрављу на раду Сл. гласник бр. 35 из 2023.

Закон о ОСНОВАМА СИСТЕМА образовања и васпитања – Везија на снази од 05. 01. 2022.

Закон о ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ и ВАСПИТАЊУ – Верзија на снази од 05. 01. 2022.

ЗАКОН о Изменама и Допунама ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Сл. гласник РС, бр. 129-2021

ЗАКОН о Изменама и Допунама ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ Сл. гласник РС, бр. 129-2021

Закон о основама система образовања и васпитања 

Закон о основном образовању и васпитању

 

Закон о изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 6/2020). Примењује се почев од 01. фебруара 2020. године.

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019) – Верзија на снази од 23/02/2019. године

Закон о основном образовању и васпитању(„Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019) – Верзија на снази од 23/02/2019. године

Закон о уџбеницима 2018.

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму 2010.