Школска документа

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2023-2024. годину

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за период шк. 2023-2026 Буковац АНЕКС I са Прилозима

1. Прилог – Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног ОиВ СлГл РС бр 72 -2023

2. Прилог – Правилник о измени и допунама Правилника о Плану НиУ за први циклус основног ОиВ и Програму НиУ за 1. разред основног ОиВ

3. Прилог – Правилник о допуни Правилника о Програму НиУ за 2. разред основног ОиВ

4. Прилог – Правилник о допунама Правилника о Програму НиУ за 3. разред основног ОиВ

5. Прилог – Правилник о допунама Правилника о Програму НиУ за 4. разред основног ОиВ

6. Прилог – Правилник о измени и допунама Правилника о Плану НиУ за 5 и 6 разред основног ОиВ и Програму НиУ за 5 и 6 разред основног ОиВ

7. Прилог – Правилник о измени Правилника о Плану наставе и учења за 7 и 8 разред основног ОиВ

8. Прилог – Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за 7. разред основног ОиВ

9. Прилог – Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за 8. разред основног ОиВ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2022-2023. годину АНЕКС I

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2022-2023. годину

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за период од 2022-2023. до 2025-2026. године и ПРИЛОЗИ

1. Прилог – 1. разред – ПРАВИЛНИК о ПЛАНУ за 1 циклус и Програму наставе и учења

2. Прилог – 2. разред – Правилник о Програму наставе и учења

3. Прилог – 3. разред – Правилник о Програму наставе и учења

4. Прилог – 4. разред – Правилник о Програму наставе и учења

5. Прилог – 5. и 6. разред – ПРАВИЛНИК о ПЛАНУ и Програму наставе и учења

5.а Прилог – Правилник о ДОПУНАМА Правилника о плану наставе и учења за 5 и 6 разред

6. Прилог – 7. разред – ПРАВИЛНИК о ПЛАНУ и Програму наставе и учења

6.а Прилог – Правилник о ДОПУНИ Правилника о програму наставе и учења за 7 разред

7. Прилог – 8. разред – ПРАВИЛНИК о ПЛАНУ и Програму наставе и учења

7.а Прилог – Правилник о ДОПУНИ Правилника о програму наставе и учења за 8 разред

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021-2022. годину АНЕКС I

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2021-2022. годину

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018-2022. годину АНЕКС III и ПРИЛОЗИ

1. Прилог – 1. разред – Правилник о Плану и Програму наставе и учења

2. Прилог – 2. разред – Правилник о Програму наставе и учења

3. Прилог – 3. разред – Правилник о Програму наставе и учења

4. Прилог – 4. разред – Правилник о Програму наставе и учења

5. Прилог – 5. и 6. разред – Правилник о Плану и Програму наставе и учења

6. Прилог – 7. разред – Правилник о Плану и Програму наставе и учења

7. Прилог – 8. разред – Правилник о Плану и Програму наставе и учења

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за шк 2020-2021 АНЕКС VI

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за шк 2020-2021. годину АНЕКС V

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за школску 2020-2021. годину АНЕКС IV 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за школску 2020-2021. годину  AНЕКС III

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за школску 2020-2021. годину AНЕКС II

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за школску 2020-2021. годину АНЕКС I

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за школску 2020-2021. годину

РАЗВОЈНИ ПЛАН ОШ 22. август из Буковца за период од 2020 до 2023. године 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за 2018-2022. године АНЕКС II и ПРИЛОЗИ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА школе за школску 2019-2020. годину

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за 2018-2022. годину АНЕКС I и ПРИЛОЗИ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за 2018-2022. годину