Наставни материјал – Приручници

Стручнo упутство за препознавање, подршку и праћење ОиВ ученика-ца сa изузетним-посебним н способностима

КАКО ПРИСТУПИТИ УЧЕНИЦИМА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА – Смернице за запослене у школи

Психолошке кризне интервенције у образовно-васпиним установама – Приручник

МЕНТОРСТВО – Водич-за-наставнике-у-школама

Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима

Листа индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима

Приручник – Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску културу у одабраним програмима наставе и учења

Збирка примера припрема за часове и школских пројеката Критичко мишљење и решавање проблема у школи

Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску културу

Приручник за подучавање и учење у 21. веку

Приручник за педагошку примену система за управљање учењем МУДЛ при реализацији онлајн и хибридне наставе

Управљање алатима за онлајн учење – Водич за наставнике

Водич за примену интерактивног учења у радионичарском раду

Потребе ОШ у Србији током пандемије у контексу превенције ризичног понашања ученика

Демократска култура у дигиталном окружењу – Приручник за школе

УЧЕЊЕ МЕТОДА – Приручник за наставнике

ЗУОВ – Приказ и анализа – Учење на даљину

Приручник за наставнике – Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености

АДХД дете – Приручник за родитеље и наставнике

Српски као страни језик – Приручник за наставнике

Приручник за наставнике – Његовање културе српског народа

Онлајн и Хибридна учење – Смернице

 • Kорак напред у сарадњи школе и родитеља – Водич за одељенске старешине овде
 • Наставни материјал – Добра припрема за час – успешан час овде
 • Oдељенски старешина – Приручник овде
 • Општи стандарди постигнућа за крај основног образовања за страни језик – Приручник за наставнике овде
 • Приручник Психолошке кризне интервенције у образовно-васпитним установама овде
 • Приручник Дигитално насиље-превенција и реаговање овде
 • Приручник за инклузивни развој школе овде
 • Приручник за планирање и писање ИОП-а  овде
 • Приручник за планирање Стручног усавршавања овде
 • Приручник за праћење Физичког развоја и моторичких способности ученика овде
 • Приручник за превенцију Родно заснованог насиља овде
 • Приручни за примену посебног протокола Заштита од насиља овде
 • Приручник за рад са децом са сметњама у развоју овде
 • Приручник за самовредновање и вредновање рада школе 2005 овде
 • Приручник Заштита ученика од трговине људима овде
 • Приручник – Програми подршке деци и ученицима са сметњама у развоју овде
 • Професионална оријентација – Програм за основне школе овде
 • Збирка наставног материјала-Водич за ЧОС овде
 • Збирка сценарија-Одељенски старешина водич-1 овде
 • Збирка сценарија-Одељенски старешина водич-2 овде
 • Збирка сценарија-Одељенски старешина водич-3 овде
 • Збирка сценарија-Одељенски старешина водич-4 овде
 • Збирка сценарија-Одељенски старешина водич-5 овде