Акта Министарства

16. 08. 2023. МП- Смернице за организацију и реализацију ОВ рада у школској 2023-2024. години

03. 05. 2023. МП – Поступање школа у кризним интервенцијама

21. 03. 2023. МП – УПУТСТВО за Педагошки рад одељењског старешине

06. 03. 2023. МП – Пробни завршни испит

28. 12. 2022. КАЛЕНДАР Такмичења и Смотри ученика ОШ за шк. 2022-2023. годину

27. 12. 2022. Стручно Упутство о организовању такмичења и смотри ученика ОШ за шк. 2022-2023. годину

10. 11. 2022. MP – Допис-завршни-испит-2022-23

30. 08. 2022. МПНТР ученицима и запосленима у образовно-васпитним установама пожелео срећан почетак школске године

30. 08. 2022. Обраћање министра Бранка Ружића директорима и запосленима у установама образовања и васпитања

28. 08. 2022. МПНТР – Системске васпитне и превентивне мере у шк. 2022-2023. години

28. 08. 2022. МПНТР – Системске васпитне и превентивне мере у шк. 2022-2023. години ПРИЛОГ

23. 06. 2022. МПНТР – Писмо осмацима

16. 06. 2022. МПНТР – Стручно УПУТСТВО о формирању одељења и начину финанцирања ОШ за шк. 2022-2023. годину

18. 08. 2022. МПНТР – Обавештење о организацији рада ОШ од 01. 09. 2022.

18. 08. 2022. МПНТР – Обавештење о организацији рада ОШ од 01. 09. 2022. -Прилог 1 Препоручене мере превенције ЦОВИД-19 у школама

11. 05 . 2022. МПНТР – СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2022-2023. године

11. 04. 2022. МПНТР – Упис деце избегле из Украјине допис школама

11. 04. 2022. МПНТР – Стручно упутство за укључивање ученика избеглица-тражилаца азила у систем ОиВ

19. 03. 2022. МПНТР – Пробни завршни испит

12. 03. 2022. МПНТР – еЗаказивање уписа деце у први разред

18. 02. 2022. МПНТР – План образовно-васпитног рада од понедељка, 21. фебруара 2022

27. 01. 2022. МПНТР – План образовно-васпитног рада од понедељка, 31. јануара 2022.

21. 01. 2022. МПНТР – Додатно упутство о организацији рада школа од 24. јануара 2022.

20. 01. 2022. МПНТР – План образовно-васпитног рада од понедељка, 24. јануара 2022.

05. 11. 2021. МПНТР – Распуст за ученике ОШ траје од 08. до 12. новембра 2021., а први наставни дан је 15. новембар 2021.

22. 10. 2021. МПНТР – План образовно-васпитног рада од понедељка, 25. октобра 2021. године

05. 10. 2021. МПНТР – Извештавање за трећи ниво насиља и злостављања

16. 09. 2021. МПНТР – Одлука о организацији рада Школа од 20. 09. 2021.

09. 09. 2021. МПНТР – Одлука о организацији рада Школа од 13. 09. 2021.

03. 09. 2021. МПНТР – Наредне недеље, други модел и у средњим школама у Крагујевцу и Великом Градишту

30. 08. 2021. МПНТР – Допис директорима ОШ – Слободне наставне активности НОРМЕ

29. 08. 2021. МПНТР – Обраћање Министра 1. септембра 2021.

29. 08. 2021. МПНТР – Допис за ОШ – Интонирање химне

28. 08. 2021. МПНТР Обавештење за школе – Одлука Тима о моделима наставе за почетак школске године

25. 08 2021. МПНТР – Организовање и остваривање наставе у основним и средњим школама у школској 2021-2022. години

25. 08 2021. МПНТР Прилог 1 – Стручно упутство за организацију и реализацију о-в рада у ОШ у школској 2021-2022 години

25. 08 2021. МПНТР Прилог 1а – Индикатори и граничне вредности за процену ризика од преношења SARS-CoV-2 вируса у популацију

25. 08 2021. МПНТР Прилог 1б – Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021-2022. години

20. 08. 2021. МПНТР – Стручно упутство за поступање приликом ангажовања запослених за шк 2021-2022

06. 08. 2021. МПНТР – ПРЕПОРУКА за вакцинацију ученика старијих од 12 година против болести Цовид-19

06. 07. 2021. МПНТР – Допис ОШ – Школа за 21. век

23. 06. 2021. МПНТР – Стручно упутство за формирање одељења и начин финансирања у ОШ и СШ за шк 2021-2022. годину

20. 06. 2021. СТРАТЕГИЈА развоја ОиВ у РС до 2030 – Акциони план период 2021 до 2023.

20. 06. 2021. СТРАТЕГИЈА развоја ОиВ у РС до 2030.

31.05.2021. Поступак одабира изборног предмета Матерњег језика – говор са елементима националне куслтуре

13. 04. 2021. МПНТР – Допис за ОШ и СС организација наставе од 19. 04. 2021. године

13. 04. 2021. МПНТР – Допис школама Платформа Чувам те

02. 04. 2021. Допис дирекотру ОШ – пробни завршни испит

24. 03. 2021. МПНТР – Допис оцењивање у условима наставе на даљину

23. 03. 2021. МПНТР – Информација о терминима завршних испита за ОШ и упис у СШ

12. 03. 2021. МПНТР Настава на даљину за све разреде другог циклуса у ОШ од 15. 03. 2021. године

01. 02. 2021. МПНТР – Бесплатни уџбеници за школску 2021.-2022. годину

14 01 2021 MPNTR – Kалендар такмичења и смотри ученика ОШ за шк 2020-2021

14 01 2020 MPNTR – Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика ОШ и СШ за шк  2020-2021

12 01 2021 МПНТР -Допис за ОШ организовање наставе у другом полугодишту

12 01 2021 Прилог-1 Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020 2021

12 01 2021 Прилог-2 Oрганизација oбразовно-васпитног рада ОС Ковид 19

22 12 2020 МПНТР – Допис директору ОШ Избор уџбеника шк 2021-2022

27. 11. 2020. МПНТР – Нове мере за организацију рада школа и измена школског каледара

27. 11. 2020. МПНТР – Упутство за организацију рада Основних Школа

28.8.2020. MПНТР – Допис директорима Основних Школа – слободне наставне  активности

24.8.2020. MПНТР – Оперативно планирање и извештавање у вези са остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштите

24.8.2020. Пролиг 1 Формат оперативног плана школе

24.8.2020. Прилог 2 Формат месечног извештаја о раду школе

19.8.2020. MПНТР – Предлози за организацију образовно васпитног рада у ОШ на основу Посебног програма образовања и васпитања и Закључка Кризног штаба

17.8.2020. MПНТР – Стручно упутство за поступање прилоком ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у шклоској 2020-2021

12.8.2020. MПНТР – Oрганизација и остваривање наставе у Основним и Средњим школама у шк. 2020-2021.

12.8.2020. Прилог 1. Закључак крижног штаба за сузбијање заразне болести КОВИД-19

12.8.2020. Прилог 2. Упутство о мерама здравља ученика и запослених за Основне и Средње школе

12.8.2020. Прилог 3. Стручно упутство за организацију и реализацију  образовно васпитног рада у ОШ у шк. 2020-2021

10.7.2020. МПНТР – формирање група за обавезне изборне предмете шк 2020-2021

22. 06. 2020. МПНТР – Стручно упутство о формирању одељења у шк 2020-2021.

08. 06. 2020. МПНТР – Набавка бесплатних уџбеника за шк 2020-2021.

25. 05. 2020. Министарство – Стручно упутство за спровођење  Пробног завршног испита и ЗАВРШНОГ испита за школску 2019-2020. годину

21. 05. 2020. Додатно тумачење дописа у делу који се односи на оцењивање ученика и извођење закључне оцене

15. 05. 2020.  МПНТР – полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења

14. 05. 2020. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ОД 1. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

14.04.2020. – ИЗБОР УЏБЕНИКА за школску 2020-2021. – Акта Министарства Акт 06 04 2020 Допис за ОШ – избор уџбеника Министарство Акт 27 03 2020 Избор удзбеника за школску 2020/21 год Министарство Акт 09 03 2020 Избор уџбеника Допис директору основне школе 

13. 04. 2020. Министарство оцењивање – сугестије

03.04.2020. Вођење евиденције о напретку ученика у есДневнику

30. 03. 2020. МПНТР-Упис ученика у 1 разред преко портала еУправа

24.03. 2020. Mинистарство просвете – Обавештење за наставнике, родитеље и ученике 

17. 03. 2020. МИНИСТАРСТВО – Додатна упутства о учењу на даљину 

16. 03. 2020. године МИНИСТАРСТВО – обавештење за родитеље – настава на даљину

16. 03. 2020. године МИНИСТАРСТВО – учење на даљину

15. 03. 2020. године ВАНРЕДНО СТАЊЕ – обуставља се настава

ПРЕДЛОГ ПЛАНА НАДОКНАДЕ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕКИДА се образовно васпитни рад у нашој школи у периоду од 12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020. године услед регистровања интензитета вируса грипа изнад епидемијског прага

 

СТРУЧНО УПУТСТВО за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2019/2020. године од 19. августа 2019.

СТРУЧНО УПУТСТВО о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2019/2020. године од 28. јуна 2019.

KАТАЛОГ уџбеника за 2. и 6. разред ОШ – Примена од шк. 2019-2020. у наставку
KATAЛОГ уџбеника за 1. и 5. разред ОШ – Примена од шк. 2019-2020. у наставку

Бесплатни уџбеници за ученике ОШ – поступак за шк. 2018-2019. у наставку.
Избор уџбеника за шк0лску 2019-2020. Акт из 2019. у наставку
Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у ОШ-СШ за шк. 2018-2019. у наставку.
Препоруке за планирање образовно – васпитног рада у складу са новим програмима наставе и учења за ОШ 2018. у  наставку.
КАТАЛОГ уџбеника за 1. и 5. разред – Примена од шк. 2018-2019. у  наставку.
КАТАЛОГ уџбеника за ОШ одобрених за шк. 2016-2017. do 2018-2019. у наставку.