Школски извештаји

Школска 2023-2024. година

ИЗВЕШТАЈ o АДАПТАЦИЈИ ученика петог разреда на предметну наставу школска 2023-2024. година

АНЕКС I – ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за школску 2023_2024. годину

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ШКОЛСКЕ 2022-23

Школска 2022-2023. година

ИЗВЕШТАЈ O РАДu ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ о реализацији ГПРШ на крају школске 2022-2023. године

Извештај Тима за САМОВРЕДНОВАЊЕ на крају школске 2022-2023. године

ИЗВЕШТАЈ о реализацији ГПР на крају полугодишта шк. 2022-2023. године

ИЗВЕШТАЈ о раду Директора на крају полугодишта шк. 2022-2023. године

Школска 2021-2022. година

ИЗВЕШТАЈ о резултатима ЗАВРШНОГ Испита школска 2021-2022. година

ИЗВЕШТАЈ о реализацији ГПРШ на крају школске 2021-2022. године

ИЗВЕШТАЈ о раду Директора на крају школске 2021-2022. године

Извештај о реализацији ГПРШ на крају полугодишта школске 2021-2022. године

Извештај о раду Директора на крају полугодишта школске 2021-2022. године

Школска 2020-2021. година

ИЗВЕШТАЈ о резултатима ЗАВРШНОГ Испита школска 2020-2021. година

ИЗВЕШТАЈ о реализацији ГПРШ на крају школске 2020-2021. године

ИЗВЕШТАЈ о раду Директора на крају школске 2020-2021. године

ИЗВЕШТАЈ Тима за самовредновање на крају школске 2020-2021. године

ИЗВЕШТАЈ о реализацији ГПРШ на крају полугодишта школске 2020-2021. године 

ИЗВЕШТАЈ о раду Директора на крају полугодишта школске 2020-2021. године 

ИЗВЕШТАЈ Тима за самовредновање на крају полугодишта школске 2020-2021. године

Школска 2019-2020. година

Школска 2018-2019. година