Распоред допунске, додатне наставе, слободних активности и часова одељенског старешине

Школска 2023/24. година

Распоред допунске и додатне наставе за ученике 1. до 4. разреда у школској 2023-2024. години

Распоред допунске и додатне наставе за ученике 5. до 8. разреда у школској 2023-2024. години

Распоред слободних активности у школској 2023-2024. години

Школска 2022/23. година

Распоред допунске и додатне наставе за ученике 1. до 4. разреда у школској 2022-2023. години

Распоред допунске и додатне наставе за ученике 5. до 8. разреда у школској 2022-2023. години

Распоред слободних активности у школској 2022-2023. години

Школска 2021/22. година

Распоред допунске и додатне наставе за ученике 1. до 4. разреда у школској 2021-2022. години

Распоред допунске и додатне наставе за ученике 5. до 8. разреда у школској 2021-2022. години

Распоред слободних активности у школској 2021-2022. години

Школска 2020/21. година

Распоред допунске и додатне наставе за ученике 1. до 4. разреда у школској 2020-2021. години

Распоред допунске и додатне наставе за ученике 5. до 8. разреда у школској 2020-2021. години

Распоред слободних активности у школској 2020-2021. години

Школска 2019/20. година

Распоред допунске и додатне наставе за ученике 1. до 4. разреда у школској 2019/20. години

Распоред допунске и додатне наставе за ученике 5. до 8. разреда у школској 2019/20. години

Распоред слободних активности у школској 2019/20. години

Распоред часова одељењских старешина у школској 2019/20. години

 

Школска 2018/19. година
Допунска настава pdf
Додатна настава pdf
Слободне активности pdf
Часови одељенског старешине pdf