Такмичења

Школска 2020/2021. година

Сумарна Постигнућа-резултати ученика на такмичењима у школској 2020-2021. години

Школска 2019/2020. година

Сумарна постигнућа-резултати ученика на такмичењиима и шк. 2019/20. години

Школска 2018/2019. година

Сумарна постигнућа- резултати ученика на такмичењима у шк.2018/19. години

Oпштинско и окружно такмичење из српског језика у наставку

Општинско такмичење из хемије у наставку