Стручно усавршавање

25. 01. 2022. Стручно усавршавање наставника као право и дужност, потреба и показатељ квалитета рада

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА Сл. гласник РС бр. 109-2021

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника 2018.

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у ОШ 2018.


„Превенцијом против насиља, организовањем интерактивних родитељских састанака“

Семинар је одржан 3. децембра 2016. године у Школи.
Аутори/реализатори: Нада Мандић, Мирјана Рудовић
 
 
Тематски родитељски састанак за родитеље ученика 4. разреда одржан је 9. 12. 2016.
Тема: „Улога менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној школи“.