Школа данас

Школа располаже  једном зградом која је наменски грађена  1973. године  и  која задовољава  потребе наставе. Школа има сутерен, приземље, спрат,фискултурну салу.

Нето површина школског простора је  2.470 м2.

У школи се налази:

 • 5 учионица општег типа,
 • 10 кабинета – специјализованих учионица,
 • фискултурна сала,
 • 1 информатички кабинет
 • један дигитални кабинет-библиотека,
 • трпезарија са кухињом и магацином,
 • котларница са радионицом
 • архива

Око школске зграде је отворени простор површине преко 3.ооо м2, од чега је поплочано 290 м2 ; спомен-парк 164 м2 и бетонирани простор испред школе од око 1200 м2.

Иза школе постоји простор око  3.600 м2, на коме се налазе терени за мале спортове.

Школа се загрева на гас, на принципу самосталног етажног грејања.

Опремљеност зграде

Школске просторије су опремљене функционалним намештајем као и наставним средствима. Школа располаже са:

 • 6 дијапројектора
 • 5 пројектора
 • 5 епископа
 • 12 графоскопа
 • 2 поларизатора
 • 1 кинопројектором
 • 5 грамофона
 • 8 касетофона
 • 2 музичке линије
 • 1 пијанином
 • 1 видеорекордером
 • 23 рачунара
 • 3 телевизорa
 • 2 фотокопира
 • 9 штампача
 • кућним биоскопом
 • лап-топа
 • 5 пројектора

Библиотека располаже са 14.998 књига, од чега је 95 књига набављено или стечено као поклон. Електронског материјала (CD, касета, филмова), има 340. Школа је претплаћена на следеће часописе: „Просветни преглед”; „Савремени уџбеник”.

 

Број запослених у настави је 31. Од стручних сарадника школа има педагога, библиотекара, а од руководећег кадра секретара и  директора. С обзиром на просторне могућности, у школи се настава  одвија без икаквих тешкоћа.