НАША ШКОЛА

РЕЧ ДИРЕКТОРА

      Протеклих година  сви у Школи  смо  одговорно, темељито и са љубављу радили на образовању наше деце,свесни да само образовање осмишљава  њихову  свакодневицу и исправно обликује  будућност.У свету у којем живимо  само образовањем одјекују праве истине међу преливајућим , тренутним, бљештавим сликама и испразним речима.Само образовање нас може спасити од дубоког понирања  у просторе где нема ни Тесле ,ни Пупина ,ни Андрића ,ни наше Милице.

Школа мора одбранити уверење да се само трагом знања постаје истински творац, а наставници треба да су оспособљени и припремљени да такво уверење поставе као циљ генерацијама својих ђака.

У процесу образовања улога родитеља је незаобилазна,па зато заједно  треба да тежимо  да наша деца прихвате и цене само непролазне и универзалне вредности.

Нека школа буде надахнуће  у потрази за тајним кључевима живота!

Миланка Деман, директор